صفحه نخست سالن ها بازار کار مقالات مناقصه ها مزایده ها سوالات متداول قوانین و مقررات تماس با ما

به اولین نمایشگاه مجازی تجهیزات پزشکی خوش آمدید

 

نمایشگاه مجازی تجهیزات پزشکی

مقالات 

 

 

نمایشگاه مجازی تجهیزات پزشکی

تقویم رخداد ها

 

 

نمایشگاه مجازی تجهیزات پزشکی

آخرین مزایده ها 

 

 

نمایشگاه مجازی تجهیزات پزشکی

آخرین مناقصه ها 

 

 

نمایشگاه مجازی تجهیزات پزشکی

بازار کار 

 

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر و ثبت نسخ؟ تایپ و پانچ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کد پارس نماد:۱۸۰۶۷۲۷ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۸ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۸ عنوان آگهی: استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر و ثبت نسخ شرح آگهی: استعلام, استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر و ثبت…

تعداد بازدید: 32

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کد پارس نماد:۱۷۹۲۸۹۹ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۱ عنوان آگهی:استعلام واگذاری فضای فیزیکی مازاد به صورت اجاره شرح آگهی: واحد برگزار کننده استعلام شبکه بهداشت و درمان دهاقان موضوع استعلام: استعلام…

تعداد بازدید: 37

laZy was here

laZy was here

مزایده اموال مازاد بر نیاز و اسقاط ؟ استیل و اهن نسوز متفرقه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود کد پارس نماد:۱۷۹۵۳۷۰ استان:سمنان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۲ عنوان آگهی:مزایده اموال مازاد بر نیاز و اسقاط شرح آگهی: آگهی مزایده , مزایده اموال مازاد بر نیاز…

تعداد بازدید: 23

laZy was here

laZy was here

مزایده اموال مازاد بر نیاز و اسقاط ؟ استیل و اهن نسوز متفرقه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود کد پارس نماد:۱۷۹۵۳۷۰ استان:سمنان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۲ عنوان آگهی:مزایده اموال مازاد بر نیاز و اسقاط شرح آگهی: آگهی مزایده , مزایده اموال مازاد بر نیاز…

تعداد بازدید: 13

laZy was here

laZy was here

مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی؟ ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان کد پارس نماد:۱۷۸۰۸۹۲ استان:لرستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۶ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۶ عنوان آگهی:مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی شرح آگهی: مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی  اگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی تاسیساتی و…

تعداد بازدید: 14

laZy was here

laZy was here

فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس نوبت دوم ؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۷۸۷۷۷۴ استان:خوزستان شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۳۰ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۳۰ عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس نوبت دوم شرح آگهی: فراخوان, فراخوان واگذاری محل پارکینگ…

تعداد بازدید: 25

laZy was here

laZy was here

مزایده واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی تجدید؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار کد پارس نماد:۱۷۷۷۹۱۲ استان:خراسان رضوی شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۵ عنوان آگهی:مزایده واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی تجدید شرح آگهی: مزایده واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی تجدید شرایط…

تعداد بازدید: 16

laZy was here

laZy was here

مزایده واگذاری خدمات دارویی – مرحله سوم ؟ خدمات دارویی مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کد پارس نماد:۱۷۸۰۷۸۰ استان:کرمانشاه شماره آگهی:مرحله سوم تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۶ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۶ عنوان آگهی:مزایده واگذاری خدمات دارویی – مرحله سوم شرح آگهی: آگهی مزایده, مزایده واگذاری خدمات دارویی  آگهی مزایده؟ مرحله سوم واگذاری خدمات دارویی مراکز مجری…

تعداد بازدید: 21

laZy was here

laZy was here

مزایده یکدستگاه چیلر؟ تاسیسات مزایده گزار:  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کد پارس نماد:۱۷۷۴۸۸۰ استان:تهران شماره آگهی:۶۰۹۸۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۴ عنوان آگهی:مزایده یکدستگاه چیلر شرح آگهی: مزایده یکدستگاه چیلر شماره مزایده ۶۰۹۸۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱ نام دستگاه مزایده گزار: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عنوان مزایده: یکدستگاه چیلر قیمت پایه – استان…

تعداد بازدید: 27

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل داروخانه بیمارستان؟ خدمات دارویی مزایده گزار:  شبکه بهداشت و درمان نطنز کد پارس نماد:۱۷۶۸۵۹۱ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۲ عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل داروخانه بیمارستان شرح آگهی: استعلام, استعلام واگذاری محل داروخانه بیمارستان واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت و درمان نطنز موضوع استعلام: استعلام واگذاری…

تعداد بازدید: 41

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید؟ تجهیزات پزشکی واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  بیمارستان امام خمینی فلاورجان کد پارس نماد:۱۷۶۳۷۲۶ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۹ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۹ عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید شرح آگهی: استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید واحد برگزار کننده استعلام:…

تعداد بازدید: 32

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید؟ تجهیزات پزشکی واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  بیمارستان امام خمینی فلاورجان کد پارس نماد:۱۷۶۳۷۲۶ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۹ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۹ عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید شرح آگهی: استعلام واگذاری محل غرفه تجهیزات … تجدید واحد برگزار کننده استعلام:…

تعداد بازدید: 46

laZy was here

laZy was here

مزایده, آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران کد پارس نماد:۱۷۵۴۲۰۸ استان:– شماره آگهی:۳۲۰۷۳۷۹ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۶ عنوان آگهی:مزایده, آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم شرح آگهی: کد فراخوان ۳,۲۰۷,۳۷۹ – سه میلیون و دویست و هفت هزار و…

تعداد بازدید: 36

laZy was here

laZy was here

فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۷۴۷۷۹۸ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۳ عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس شرح آگهی: فراخوان, فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس فراخوان واگذاری…

تعداد بازدید: 40

laZy was here

laZy was here

مناقصه, مزایده پارکینگ های دانشگاه؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز کد پارس نماد:۱۷۴۹۱۱۳ استان:– شماره آگهی:۳۲۰۶۱۹۱ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۵ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۵ عنوان آگهی:مناقصه, مزایده پارکینگ های دانشگاه شرح آگهی: کد فراخوان   ۳,۲۰۶,۱۹۱ – سه میلیون و دویست و شش هزار و صد…

تعداد بازدید: 45

laZy was here

laZy was here

مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۷۳۶۵۴۰ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۹ عنوان آگهی:مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر شرح آگهی: مزایده,مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز…

تعداد بازدید: 35

laZy was here

laZy was here

مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۷۳۶۵۴۰ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۹ عنوان آگهی:مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر شرح آگهی: مزایده,مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز…

تعداد بازدید: 31

laZy was here

laZy was here

مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۷۳۶۵۴۰ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۹ عنوان آگهی:مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر شرح آگهی: مزایده,مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز…

تعداد بازدید: 30

laZy was here

laZy was here

مزایده بهره برداری و انتقال (BOT) پارکینگ و فضای تجاری سایتهای دانشگاه ؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی تبریز کد پارس نماد:۱۷۳۱۲۶۳ استان:آذربایجان شرقی شماره آگهی:۵۰۹۰۷۰ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۵ عنوان آگهی:مزایده بهره برداری و انتقال (BOT) پارکینگ و فضای تجاری سایتهای دانشگاه شرح آگهی: مزایده…

تعداد بازدید: 29

laZy was here

laZy was here

مزایده, اجاره مکان بوفه و کافه تریای مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی شهید مدرس؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتی کد پارس نماد:۱۷۳۰۹۶۷ استان:– شماره آگهی:۳۲۰۶۵۵۷ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۵ عنوان آگهی:مزایده, اجاره مکان بوفه و کافه تریای مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی…

تعداد بازدید: 41

laZy was here

laZy was here

  مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی…؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار کد پارس نماد:۱۷۲۱۵۳۰ استان:خراسان رضوی شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۲ عنوان آگهی:مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی… شرح آگهی: مزایده, مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی… شرایط مزایده…

تعداد بازدید: 33

laZy was here

laZy was here

مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی…؟   مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار کد پارس نماد:۱۷۲۱۵۳۰ استان:خراسان رضوی شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۲ عنوان آگهی:مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی… شرح آگهی: مزایده, مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی… شرایط مزایده واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی بیمارستانها…

تعداد بازدید: 27

laZy was here

laZy was here

استعلام بها واگذاری محل بوفه دانشکده – نوبت دوم ؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان کد پارس نماد:۱۷۲۱۵۱۸ استان:لرستان شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۲ عنوان آگهی:استعلام بها واگذاری محل بوفه دانشکده – نوبت دوم شرح آگهی: استعلام بها, استعلام بها واگذاری محل…

تعداد بازدید: 44

laZy was here

laZy was here

 واگذاری دو قطعه زمین تنیس ؟ سرمایه گذاری واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کد پارس نماد:۱۷۱۵۹۴۰ استان:سمنان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۳۰ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۳۰ عنوان آگهی:استعلام واگذاری دو قطعه زمین تنیس شرح آگهی: استعلام بها ، استعلام واگذاری دو قطعه زمین تنیس  فرم استعلام بها ؟…

تعداد بازدید: 43

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر ع کد پارس نماد:۱۷۱۰۸۸۳ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۸ عنوان آگهی: استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی شرح آگهی: استعلام، استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی واحد برگزار کننده…

تعداد بازدید: 41

laZy was here

laZy was here

مزایده اجاره محل داروخانه ؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان کد پارس نماد:۱۷۰۸۳۵۰ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۷ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۷ عنوان آگهی:مزایده اجاره محل داروخانه شرح آگهی: مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی…

تعداد بازدید: 21

laZy was here

laZy was here

اجاره فضای بیمارستان ولایت جهت ایجاد بوفه؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان کد پارس نماد:۱۷۰۹۹۲۰ استان:– شماره آگهی:۳۲۰۵۴۶۸ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۸ عنوان آگهی:اجاره فضای بیمارستان ولایت جهت ایجاد بوفه شرح آگهی: کد فراخوان ۳,۲۰۵,۴۶۸ – سه میلیون و دویست و پنج…

تعداد بازدید: 39

laZy was here

laZy was here

مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان ملک کاربری تجاری و مسکونی ؟ املاک و زمین مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایرانشهر کد پارس نماد:۱۷۰۱۷۱۶ استان:سیستان و بلوچستان شماره آگهی:— تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۵ عنوان آگهی:مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان ملک کاربری تجاری و مسکونی شرح آگهی: مزایده،مزایده…

تعداد بازدید: 36

laZy was here

laZy was here

مزایده پارکینگ بیمارستان شفا؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۶۹۱۹۷۹ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۰ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۰ عنوان آگهی:مزایده پارکینگ بیمارستان شفا شرح آگهی: مزایده پارکینگ بیمارستان شفا تاریخ شروع ۹۸٫۳٫۱۹ تاریخ پایان ۹۸٫۳٫۲۶ دسته بندی اجاره اماکن دانشگاه علوم پزشکی اهواز http://nt.ajums.ac.ir…

تعداد بازدید: 31

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر به صورت اجاره بها؟ تایپ و پانچ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  بیمارستان شفا کلیشاد کد پارس نماد:۱۷۰۲۷۱۶ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۵ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۵ عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر به صورت اجاره بها شرح آگهی: استعلام ,استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر به…

تعداد بازدید: 34

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه ؟ تایپ و پانچ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه   مزایده گزار: مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کد پارس نماد:۱۶۹۷۸۶۰ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۰ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۲ عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر…

تعداد بازدید: 45

laZy was here

laZy was here

مزایده کافی شاپ بیمارستان ؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کد پارس نماد:۱۶۸۴۴۳۹ استان:کرمان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ عنوان آگهی:مزایده کافی شاپ بیمارستان شرح آگهی: آگهی مزایده کافی شاپ بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب ع ؟ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نظر دارد کافی شاپ…

تعداد بازدید: 58

laZy was here

laZy was here

مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه ؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۶۸۸۴۶۸ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۹ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۹ عنوان آگهی:مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه شرح آگهی: مزایده , مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه  فراخوان واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه…

تعداد بازدید: 38

laZy was here

laZy was here

مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان ؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج کد پارس نماد:۱۶۸۰۷۰۳ استان:کهگیلویه و بویراحمد شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۲ عنوان آگهی:مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان شرح آگهی: اگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات درمانی سرپایی بیمارستان  اگهی مزایده عمومی ؟ به…

تعداد بازدید: 32

laZy was here

laZy was here

مزایده واگذاری محل ٬واحد تزریقات ٬پانسمان و نوار قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان جیرفت؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت کد پارس نماد:۱۶۸۲۳۳۸ استان:– شماره آگهی:۳۲۰۳۹۰۹ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ عنوان آگهی:مزایده واگذاری محل ٬واحد تزریقات ٬پانسمان و نوار قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان…

تعداد بازدید: 36

laZy was here

laZy was here

مزایده آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر؟ خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران کد پارس نماد:۱۶۸۲۶۷۵ استان:– شماره آگهی:۳۲۰۳۵۲۹ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ عنوان آگهی:مزایده آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر شرح آگهی: مزایده آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی فیروزگر کد فراخوان ۳,۲۰۳,۵۲۹ – سه میلیون…

تعداد بازدید: 32

laZy was here

laZy was here

استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی کد پارس نماد:۱۶۷۶۲۵۶ استان:آذربایجان غربی شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۹ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۱ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۱ عنوان آگهی:استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود شرح آگهی: استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود…

تعداد بازدید: 51

laZy was here

laZy was here

تجدید استعلام واگذاری محل درمان سرپایی؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار: بیمارستان امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا کد پارس نماد:۱۶۷۰۴۲۵ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۷ عنوان آگهی:تجدید استعلام واگذاری محل درمان سرپایی شرح آگهی: واحد برگزار کننده استعلام: بیمارستان امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا موضوع استعلام: تجدید…

تعداد بازدید: 38

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل کافی شاپ به صورت اجاره ؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  بیمارستان شهدای لنجان کد پارس نماد:۱۶۷۰۴۵۸ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۷ عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل کافی شاپ به صورت اجاره شرح آگهی: واحد برگزار کننده استعلام بیمارستان شهدای لنجان موضوع استعلام استعلام واگذاری…

تعداد بازدید: 34

laZy was here

laZy was here

تجدید استعلام واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر؟ تایپ و پانچ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار:  بیمارستان شهدای لنجان کد پارس نماد:۱۶۷۰۶۷۷ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۷ عنوان آگهی:تجدید استعلام واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر شرح آگهی: واحد برگزار کننده استعلام بیمارستان شهدای لنجان موضوع استعلام:…

تعداد بازدید: 46

laZy was here

laZy was here

استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود؟ واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی کد پارس نماد:۱۶۵۹۱۸۲ استان:آذربایجان غربی شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۸ تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۱ عنوان آگهی:استعلام اجاره مغازه تجاریفایل پیوستی مطالعه شود شرح آگهی: شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۸ نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم…

تعداد بازدید: 49

laZy was here

laZy was here

فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۶۶۷۴۰۲ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۵ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۵ عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) شرح آگهی: فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) بندر امام خمینی (ره)…

تعداد بازدید: 41

laZy was here

laZy was here

مزایده اجاره محل جهت ارایه خدمات تزریقات و پانسمان ؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار کد پارس نماد:۱۶۶۰۴۱۲ استان:خراسان رضوی شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۱ عنوان آگهی:مزایده اجاره محل جهت ارایه خدمات تزریقات و پانسمان شرح آگهی: مزایده اجاره محل جهت ارایه خدمات تزریقات…

تعداد بازدید: 51

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری محل داروخانه؟ خدمات دارویی   مزایده گزار:  مرکز بهداشت شماره دو اصفهان کد پارس نماد:۱۶۵۵۰۴۰ استان:اصفهان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۳۰ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۳۰ عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل داروخانه شرح آگهی: واحد برگزار کننده استعلام: مرکز بهداشت شماره دو اصفهان موضوع استعلام: استعلام واگذاری محل داروخانه مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی مهربد…

تعداد بازدید: 51

laZy was here

laZy was here

مزایده حضوری فروش اقلام شامل شمش برنج، لوازم سرمایی و …؟ ابزار و یراق آلات آلومینیوم و پروفیل PVC برق قطعات خودرو کامپیوتر لوله و اتصالات مخابرات آهن آلات استیل و اهن نسوز تجهیزات پزشکی تاسیسات جرثقیل چوب دیزل ژنراتور کانکس لاستیک ماشین آلات ساختمانی قطعات مس و برنج متفرقه مزایده گزار:  موسسه کوثر کد…

تعداد بازدید: 48

laZy was here

laZy was here

مزایده واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان … نوبت دوم؟ تجهیزات پزشکی واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا کد پارس نماد:۱۶۳۹۱۳۳ استان:فارس شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ عنوان آگهی:مزایده واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان … نوبت دوم شرح…

تعداد بازدید: 39

laZy was here

laZy was here

فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)؟ تجهیزات پزشکی   مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۶۴۰۳۰۲ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) شرح آگهی: فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) بندر امام خمینی…

تعداد بازدید: 43

laZy was here

laZy was here

فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۶۴۰۳۰۲ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) شرح آگهی: فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) بندر امام خمینی (ره)…

تعداد بازدید: 44

laZy was here

laZy was here

مزایده فروش اموال اسقاط ؟ متفرقه مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۶۴۵۴۱۱ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۵ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۵ عنوان آگهی:مزایده فروش اموال اسقاط شرح آگهی: مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان رازی اهواز در سال ۹۸ تاریخ شروع ۹۸٫۲٫۱۶ تاریخ پایان ۹۸٫۲٫۲۸ دسته بندی: فروش لوازم http://nt.ajums.ac.ir دانشگاه علوم…

تعداد بازدید: 107

laZy was here

laZy was here

فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار:  دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد پارس نماد:۱۶۴۰۳۰۲ استان:خوزستان شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۳ عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) شرح آگهی: فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) بندر امام خمینی (ره)…

تعداد بازدید: 38

laZy was here

laZy was here

استعلام واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان ؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار: بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب کد پارس نماد:۱۶۳۵۱۷۴ استان:فارس شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۱ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۱ عنوان آگهی:استعلام واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان شرح آگهی: عنوان: واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان – بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب…

تعداد بازدید: 54

laZy was here

laZy was here

فراخوان عمومی واگذاری اجاری دندان پزشکی؟ تجهیزات پزشکی مزایده گزار: مدیریت بیمارستان شهدای سروستان کد پارس نماد:۱۶۳۶۷۸۳ استان:فارس شماره آگهی:– تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۲ عنوان آگهی:فراخوان عمومی واگذاری اجاری دندان پزشکی شرح آگهی: اگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام ؟ قیمت واگذاری اجاری دندان پزشکی واحد بیمارستان شهدای سروستان درنظردارد دندانپزشکی را…

تعداد بازدید: 39