گوگل مد
ونداطب
قیمت:
ونداطب
1
ست سمپلر 4 عددی
2
قیمت:
ونداطب
3
پیپت فیلر
4
قیمت:
ونداطب
5
سرسمپلر
6
قیمت:
ونداطب
7
پیپت سرولوژی
8
قیمت:
ونداطب
9
لوله سانتریفیوژ (لوله فالکون)
10
قیمت:
ونداطب
11
فیلتر سرسرنگی
12
قیمت:
ونداطب
13
SRB-270B – میکروسکوپ دو چشمی ساده آزمایشگاهی
14
قیمت:
ونداطب
15
فلاسک
16
قیمت:
ونداطب
17
هایپر فلاسک
18
قیمت:
ونداطب
19
پلیت و میکروپلیت
20
قیمت:
ونداطب
21
پتری دیش
22
قیمت:
ونداطب
23
پلیت ترنس ول
24
قیمت:
ونداطب
25
کرایو ویال
26
قیمت:
ونداطب
27
رولر باتل
28
قیمت:
ونداطب
29
اسپینر فلاسک
30
قیمت:
ونداطب
31
سل استک
32
قیمت:
ونداطب
33
بیوراکتور
34
قیمت:
ونداطب
35
میکروپلیت های 96 خانه
36
قیمت:
ونداطب
37
میکروپلیت های 384 و 1536 خانه
38
قیمت:
ونداطب
39
استریپ تیوب PCR
40
قیمت:
ونداطب
41
سیلینگ
42
قیمت:
ونداطب
43
جذب و انتقال دارو
44
قیمت:
ونداطب
45
متابولیسم
46
قیمت:
ونداطب
47
شیکر اوربیتالی سرعت بالا
48
قیمت:
ونداطب
49
حمام خشک
50
قیمت:
ونداطب
51
هات پلیت استیرر دیجیتالی
52
قیمت:
ونداطب
53
ورتکس
54
قیمت:
ونداطب
55
کیت استخراج مغناطیسی
56
قیمت:
ونداطب
57
ترمال سایکلر
58
قیمت:
ونداطب
59
ژل داکیومنتیشن
60
قیمت:
ونداطب
61
CoolBox
62
قیمت:
ونداطب
63
سمپلر ثابت
64
قیمت:
ونداطب
65
پیپت کنترلر
66
قیمت:
ونداطب
67
مولتی استپ مکانیکی
68
قیمت:
ونداطب
69
دیسپنسر بطری
70
قیمت:
ونداطب
71
بورت دیجیتال
72
قیمت:
ونداطب
73
SRI-400- میکروسکوپ اینورت تحقیقاتی
74
قیمت:
ونداطب
75
SRB-260N- میکروسکوپ دوچشمی فوق پیشرفته
76
قیمت:
ونداطب
77
SRB-410AT- میکروسکوپ سه چشمی
78
قیمت:
ونداطب
79
SRD-500T-HDMI- میکروسکوپ با مانیتور و دوربین
80
قیمت:
ونداطب
81
SRzoom-6745T- استریومیکروسکوپ
82
قیمت:
ونداطب
83
SRF-210- میکروسکوپ آزمایشگاهی ساده فلورسانس
84
قیمت:
ونداطب
85
SRF-607- میکروسکوپ فلورسانس نسل جدید
86
قیمت:
ونداطب
87
SRcam-101- دوربین دیجیتالی با سنسور
88

vandateb


نام شما :
ایمیل شما:
شماره تماس: