گوگل مد
Behan danesh
قیمت:0
Behan danesh
1
PCR استاندارد (Flex Cycler 2)
2
قیمت:0
Behan danesh
3
میکروسکوپ اینورت( سری Wilovert )
این سری دارای انواع متفاوت برای کاربردهای مختلف می باشد.
4
قیمت:0
Behan danesh
5
مینی سانتریفیوژ مدل MPS 1000
این سیستم، اولین دستگاه سانتریفیوژ طراحی شده جهت استفاده از میکرو پلیت های مخصوص PCR می باشد
6
قیمت:
Behan danesh
7
مدل SP-AA 4000
8
قیمت:
Behan danesh
9
Antibodies Prion Protein
10

بهان دانش


نام شما :
ایمیل شما:
شماره تماس: