“گل مژه” چشم ظاهری مانند یک جوش روی پلک ها دارد و باعث درد و التهاب در چشم می شود این التهاب ها روی پلک پایین و بالا قرار دارندگل-مژه-در-چشم

تمام علل و راه های درمان خانگی گل مژه