يكي از اعضای صورت كه شايد به نظر نقش چندانی در بدن نداشته باشد ابرو است .اين عضو به ظاهر بدون عمل در واقع يكي از مهمترين اعضای صورت بوده چراكه نه تنها وظيفه محافظت از چشم (عضو بينايي) را به عهده دارد بلكه نقش مهمي در زيبايي جذابيت و روان فرد دارد.ابروهایی که پر هستند …..

کاشت ابرو و مراحل انجام آن

f0719f14c61e4c279ad4612c2d1fc70a