استعلام ایران کد مشابه انتخاب شده است *** هارد ssd ذخیره ساز SAN….. کد قطعهD3F -2SFXL2-1920 *****؟

کد پارس نماد:۱۶۸۴۳۰۴
استان:تهران
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۳۳
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۳
عنوان آگهی:استعلام ایران کد مشابه انتخاب شده است *** هارد ssd ذخیره ساز SAN….. کد قطعهD3F -2SFXL2-1920 *****
شرح آگهی:

استعلام ایران کد مشابه انتخاب شده است *** هارد ssd ذخیره ساز SAN….. کد قطعهD3F -2SFXL2-1920 *****
شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۳۳
نام دستگاه خریدار:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرح کلی نیاز: ایران کد مشابه انتخاب شده است *** هارد ssd ذخیره ساز SAN….. کد قطعهD3F -2SFXL2-1920 *****
توضیحات خریدارایران کد مشابه انتخاب شده است *** هارد ssd ذخیره ساز SAN….. کد قطعهD3F -2SFXL2-1920 ***** لطفا قیمت کلی درج شود
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :تهران, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی 1684304_1198000001000133_fc7b5f6b-412d-4851-86f2-3ec5e1499380_576x576