دانشمندان برای سال های متمادی در پی کاهش سایز لیزرها بوده اند و حالا به دستاوردی قابل توجه در این زمینه رسیده اند که به تغییراتی چشمگیر در زمینه پزشکی منجر می شود.

تیمی بین المللی از محققان «آزمایشگاه برکلی» میکرو لیزرهایی را توسعه داده اند که از گلبول های قرمز خون کوچکتر است. این متخصصان پی برده اند که دانه های پلیمری ۵ میکرونی در کنار نانوذرات خارجی (سدیم ایتریوم فلوراید دارای تولیوم) در صورت قرار گرفتن در معرض نور مادون قرمز، قابلیت انعکاس آن در طول موج های خاصی را دارند.

ساخت میکرو لیزر هایی از جنس دانه های پلیمر

1892108-1529908245