مناقصه واگذاری خدمات آزمایشگاه؟

کد پارس نماد:۱۶۷۰۴۴۸
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۷
عنوان آگهی:مناقصه واگذاری خدمات آزمایشگاه
شرح آگهی:

واگذاری خدمات آزمایشگاه طبق درخواست بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان؟
دسته بندی: خرید از طریق تدارکات
تاریخ پایان ۹۸٫۳٫۷
HTTP://NT.AJUMS.AC.IR
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس و تلفن :خوزستان, —

منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۷
تصویر آگهی :2162_446b75ce-8c0d-4100-b6b3-60ebf6c9da18_576x576