مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان ؟

کد پارس نماد:۱۶۶۷۵۹۵
استان:خراسان رضوی
شماره آگهی:۲۰۹۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۲۹
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۵
عنوان آگهی:مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان
شرح آگهی:

شماره فراخوان: ۲۰۹۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۲۹؟
عنوان فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران بیمارستان طالقانی
نوع فراخوان: مناقصه عمومی
استان: خراسان رضوی
دستگاه اجرایی مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد – پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
مهلت دریافت اسناد ۹۸٫۳٫۰۵ ساعت ۱۴
سایت ستاد www.setadiran.ir

آدرس و تلفن :خراسان رضوی, –
منبع آگهی :سایت۹۸٫۳٫۵
تصویر آگهی :
5730_9f2a96e0-8562-4bfd-8b29-8885a8293eb7_576x576