مزایده پارکینگ بیمارستان شفا؟

کد پارس نماد:۱۶۹۱۹۷۹
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۰
عنوان آگهی:مزایده پارکینگ بیمارستان شفا
شرح آگهی:

مزایده پارکینگ بیمارستان شفا
تاریخ شروع ۹۸٫۳٫۱۹
تاریخ پایان ۹۸٫۳٫۲۶
دسته بندی اجاره اماکن
دانشگاه علوم پزشکی اهواز http://nt.ajums.ac.ir

آدرس و تلفن :خوزستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۲۰
تصویر آگهی :2003_d724e75c-d8cd-4fd7-a899-57534c15088a_576x576