مزایده واگذاری محل ٬واحد تزریقات ٬پانسمان و نوار قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان جیرفت؟

کد پارس نماد:۱۶۸۲۳۳۸
استان:
شماره آگهی:۳۲۰۳۹۰۹
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۳
عنوان آگهی:مزایده واگذاری محل ٬واحد تزریقات ٬پانسمان و نوار قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان جیرفت

شرح آگهی:

مزایده واگذاری محل ٬واحد تزریقات ٬پانسمان و نوار قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان جیرفت

کد فراخوان 

۳,۲۰۳,۹۰۹ – سه میلیون و دویست و سه هزار و نهصد و نه
تاریخ آخرین به روز رسانی 

۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸ – سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تعداد دفعات بازدید 

۰ – صفر
نوع انتشار 

فراخوان
نوع فراخوان 

مزایده
حوزه فعالیت فراخوان   سایر
نوع برگزاری 

یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی 

ریال
برآورد مالی 

۱۰۰۰۰۰۰۰۰
نام روزنامه منتشر کننده آگهی 

سایر رسانه ها _ سایت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
تاریخ درج آگهی در روزنامه 

۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸ – سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
بین المللی است
احتمال تمدید مهلت دارد
لغو شده
تجدید شده
تاریخ بازگشایی پاکات 

۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت ارسال پیشنهاد 

۲۷ / ۳ / ۱۳۹۸ – بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت دریافت اسناد 

۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸ – سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تاریخ اعتبار پیشنهاد 

۲۲ / ۴ / ۱۳۹۸ – بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
کشور | استان | شهر 

جمهوری اسلامی ایران – کرمان – جیرفت
موضوع 

واگذاری محل ٬واحد تزریقات ٬پانسمان و نوار قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان جیرفت
دستگاه مناقصه گزار 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
محل دریافت اسناد 

w.w.w.jmu.ac.ir
طبقه بندی موضوعی   سایر
توضیحات

مزایده واگذاری محل ٬واحد تزریقات ٬پانسمان و نوار قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان جیرفت

مزایدات