مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه ؟

کد پارس نماد:۱۶۸۸۴۶۸
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۹
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۹
عنوان آگهی:مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه
شرح آگهی:

مزایده , مزایده واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه 
فراخوان واگذاری فضای فیزیکی ساختمان داروخانه مجتمع به صورت مزایده مرحله دوم
تاریخ شروع ۹۸٫۳٫۱۸
تاریخ پایان ۹۸٫۳٫۲۰
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
http://nt.ajums.ac.ir

آدرس و تلفن :خوزستان, خوزستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۱۹
تصویر آگهی :
2204_bfe8d060-6bb7-4990-814b-8d13ed4f825a_576x576