مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان ملک کاربری تجاری و مسکونی ؟

کد پارس نماد:۱۷۰۱۷۱۶
استان:سیستان و بلوچستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۵
عنوان آگهی:مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان ملک کاربری تجاری و مسکونی
شرح آگهی:

مزایده،مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان ملک کاربری تجاری و مسکونی 

آگهی مزایده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی  ایرانشهر
مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان ملک کاربری تجاری و مسکونی شماره ۹۸-۰۱٫۱۹۵
زمان تا ۹۸٫۳٫۲۶
قیمت پایه ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
آدرس و تلفن :سیستان و بلوچستان, –
منبع آگهی :محلی سیستان و بلوچستان ۹۸٫۳٫۲۳
تصویر آگهی :735_6e3b6d01-13d5-49bd-9b7c-8d5ef4627695_576x576