مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی…؟

کد پارس نماد:۱۷۲۱۵۳۰
استان:خراسان رضوی
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۲
عنوان آگهی:مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی…
شرح آگهی:

مزایده, مزایده واگذاری بخشی از فضای فیزیکی…
شرایط مزایده واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی بیمارستانها و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ؟
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار در نظر دارد :
الف- قسمتی از فضاهای قابل بهره برداری جهت استفاده به منظور بوفه عرضه و فروش مواد غذایی را در مکانهای زیر :
– مکان بوفه در بیمارستان شهیدان مبینی واقع در خیابان کاشفی درب ورودی سمت راست
– مکان بوفه در بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی واقع در خیابان رازی بعد از درب ورودی سمت چپ
– مکان بوفه در داخل ساختمان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه واقع در خیابان اسدآبادی
– مکان بوفه در ساختمان شماره ۱ دانشگاه واقع در جنب پلیس راه سبزوار – تهران
– مکان بوفه در ساختمان شماره ۲ دانشگاه واقع در لاین برگشت جاده سبزوار تهران حدفاصل میدان سربداران و پلیس راه سبزوار
– مکان بوفه در ساختمان پردیس دانشگاه واقع در بلوک B طبقه همکف جنب تالار دکتر سیادتی
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ دویست میلیون ریال ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
محل دریافت اسناد : از طریق سایت دانشگاه به نشانی اینترنتی WWW.MEDSAB.IR قسمت مناقصات و مزایده ها از مورخ ۹۸٫۴٫۱ لغایت ۹۸٫۴٫۳ می باشد البته دریافت اسناد از سایت تا پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمت محدویتی ندارد
زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: کلیه متقاضیان از مورخ ۹۸٫۴٫۴ لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۸٫۴٫۱۶ مهلت دارند تا اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت خود را به همراه کلیه مدارک لازم با رعایت شرایط این مزایده به نشانی سبزوار خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنب بیمارستان حشمتیه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طبقه چهارم مدیریت حراست تحویل و رسید دریافت نمایند.
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه نمائید. 

آدرس و تلفن :خراسان رضوی, خراسان رضوی
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۴٫۲
تصویر آگهی :