مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر؟

کد پارس نماد:۱۷۳۶۵۴۰
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۹
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۹
عنوان آگهی:مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر
شرح آگهی:

مزایده,مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر

مزایده ملک طبقه فوقانی داروخانه مرکز شهر اندیمشک
تاریخ شروع ۹۸٫۴٫۴
تاریخ پایان ۹۸٫۴٫۱۰
دسته بندی: اجاره ای
http://nt.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آدرس و تلفن :خوزستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۴٫۹