مزایده اموال مازاد بر نیاز و اسقاط ؟

کد پارس نماد:۱۷۹۵۳۷۰
استان:سمنان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۲
عنوان آگهی:مزایده اموال مازاد بر نیاز و اسقاط
شرح آگهی:

آگهی مزایده , مزایده اموال مازاد بر نیاز و اسقاط 

آگهی مزایده ؟
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد اموال مازاد بر نیاز و اسقاط مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
محل بازدید شاهرود انتهای ۲۸ متری باغزندان ساختمان پزشکان پاسارگاد بلوک ۱
مهلت تحویل پینشهادات مزایده گران می بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۵٫۲ پینشهاد قیمت خود را در پاکت دربسته به مدیریت تدارکات دانشگاه واقع در شاهرود شهرک البرز خیابان شیخ فضل اله نوری ساختمان البرز اتاق ۳۱۰ تحویل نمایند
ضمنا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۳۹۱۵۶۸ تماس حاصل نمایند
اموال مورد مزایده: ۳ عدد درب سکوریت اتوماتیک ، یکعدد درب سکوریت ثابت ، سرب کوبی اتاق ۴*۳ به متراژ ۴۲ مترمربع ، ۲ عدد درب چوبی سربی و شیشه سربی ، ۸ عدد استیشن پذیرش ، ۴ عدد درب حفاظ استیل ، ۲۹ عدد روشویی ، ۵ عدد درب چوبی و یک عدد درب upvc
قیمت پایه و کارشناسی کمیته قیمت گذاری دانشگاه به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
زمان و ساعت بازدید از مورخ ۹۸٫۴٫۳۱ الی ۹۸٫۵٫۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۴
توضیحات: فروش به صورت کلی و یکجا (غیر قابل تفکیک)
آدرس و تلفن :سمنان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸/۵/۲
تصویر آگهی :مزایدات
download (2)