مزایده, اجاره مکان بوفه و کافه تریای مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی شهید مدرس؟

کد پارس نماد:۱۷۳۰۹۶۷
استان:
شماره آگهی:۳۲۰۶۵۵۷
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۵
عنوان آگهی:مزایده, اجاره مکان بوفه و کافه تریای مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی شهید مدرس
شرح آگهی:
کد فراخوان
۳,۲۰۶,۵۵۷ – سه میلیون و دویست و شش هزار و پانصد و پنجاه و هفت
تاریخ آخرین به روز رسانی
۵ / ۴ / ۱۳۹۸ – پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تعداد دفعات بازدید
۰ – صفر
نوع انتشار
فراخوان
نوع فراخوان
مزایده
حوزه فعالیت فراخوان   سایر
نوع برگزاری
یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی
ریال
برآورد مالی
۰
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
سایر رسانه ها _ سایر رسانه ها
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۵ / ۴ / ۱۳۹۸ – پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
بین المللی است
احتمال تمدید مهلت دارد
لغو شده
تجدید شده
تاریخ بازگشایی پاکات
۱۶ / ۴ / ۱۳۹۸ – شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت ارسال پیشنهاد
۱۵ / ۴ / ۱۳۹۸ – پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت دریافت اسناد
۵ / ۴ / ۱۳۹۸ – پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تاریخ اعتبار پیشنهاد
۱۵ / ۵ / ۱۳۹۸ – پانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ایران – تهران – تهران
موضوع
اجاره مکان بوفه و کافه تریای مرکز پزشکی ٬آموزشی و درمانی شهید مدرس
دستگاه مناقصه گزار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتی
محل دریافت اسناد
سایت afa.sbmu.ac.ir
طبقه بندی موضوعی   سایر
توضیحات
آدرس و تلفن : تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1730967_3206557_1cb88ee6-d2aa-4474-b9b7-0fca814f99c7_576x576