استعلام simonکتتر؟

کد پارس نماد:۱۷۹۷۰۳۸
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۶۸۶۰۰۱۰۷۴
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۳
عنوان آگهی:استعلام simonکتتر
شرح آگهی:

استعلام simonکتتر
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۶۸۶۰۰۱۰۷۴
نام دستگاه خریدار:مرکز آموزشی درمانی نمازی
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
شرح کلی نیاز: simonکتتر
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: سیموت ۱
توضیحات خریدارخرید بصورت اعتباری
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, شیراز
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :
1797038_1298030686001074_1b596c7a-ca2a-41be-aac4-7e5ff734ec30_576x576