استعلام قرارداد واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؟

کد پارس نماد:۱۶۸۰۹۷۱
استان:کرمانشاه
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۹۰۶۶۵۰۰۰۰۰۳
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۱۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۱۲
عنوان آگهی:استعلام قرارداد واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شرح آگهی:

استعلام قرارداد واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۹۰۶۶۵۰۰۰۰۰۳
نام دستگاه خریدار:معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

شرح کلی نیاز: قرارداد واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :کرمانشاه, کرمانشاه
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :استعلام قرارداد واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر