فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس؟

کد پارس نماد:۱۷۴۷۷۹۸
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۳
عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس
شرح آگهی:

فراخوان, فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس
فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر ؟
تاریخ شروع ۹۸٫۴٫۱۲
تاریخ پایان ۹۸٫۴٫۱۷
دسته بندی: اجاره اماکن
http://nt.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس و تلفن :خوزستان, خوزستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۴٫۱۳
تصویر آگهی :
2006_de830742-b28c-40e4-8ed1-dcd542e53b36_576x576