فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس نوبت دوم ؟

کد پارس نماد:۱۷۸۷۷۷۴
استان:خوزستان
شماره آگهی:نوبت دوم
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۳۰
عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس نوبت دوم
شرح آگهی:

فراخوان, فراخوان واگذاری محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس نوبت دوم
فراخوان مزایده ؟
نوبت دوم
اجاره  محل پارکینگ عمومی بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر
تاریخ شروع ۹۸٫۴٫۲۳
تاریخ پایان ۹۸٫۴۳۰
دسته بندی: اجاره اماکن
http://nt.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس و تلفن :خوزستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۴٫۳۰
تصویر آگهی :
2046_0dd03e00-a78e-4dfe-8dfd-17c7eb91ce07_576x576