فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)؟

 1448_9812f86e-390b-43fb-bbc2-66ec4e5b0ec0_576x576
کد پارس نماد:۱۶۴۰۳۰۲
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)
شرح آگهی:

فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) بندر امام خمینی (ره) ؟
تاریخ شروع ۹۸٫۲٫۲۲
تاریخ پایان ۹۸٫۲٫۲۶
دسته بندی: اجاره اماکن
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس و تلفن :خوزستان, خوزستان
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۲٫۲۳