فراخوان عمومی واگذاری اجاری دندان پزشکی؟

کد پارس نماد:۱۶۳۶۷۸۳
استان:فارس
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۲
عنوان آگهی:فراخوان عمومی واگذاری اجاری دندان پزشکی
شرح آگهی:

اگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام ؟
قیمت واگذاری اجاری دندان پزشکی واحد بیمارستان شهدای سروستان درنظردارد دندانپزشکی را ازطریق اگهی فراخوان به افراد یا شرکت های ذی صلاح واگذار نماید از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در زمانهای ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد استعلام اقدام نمایند
توزیع اسناد استعلام از تاریخ ۹۸٫۲٫۱۹ تا ۹۸٫۲٫۲۴ به مدت ۶ روز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ادرس  http://mkp.sums.ac.ir/gharardad
اعاده اسناد استعلام از تاریخ ۹۸٫۲٫۱۹ تا ساعت ۱۴:۳۰ روز ۹۸٫۲٫۲۶ به مدت ۸ روز در محل دبیرخانه یا امور قراردادهای بیمارستان واقع در بیمارستان شهدای سروستان
شناسه ۴۶۲۶۴۷

آدرس و تلفن :فارس, –
منبع آگهی :محلی فارس ۹۸٫۲٫۲۲871_aaf9c356-f195-4b0a-a857-8ec4a8a66869_576x576