فراخوان بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه، خطرات، ترکیدگی…؟

کد پارس نماد:۱۶۶۴۵۷۳
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۲
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۴
عنوان آگهی:فراخوان بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه، خطرات، ترکیدگی…
شرح آگهی:

آگهی فراخوان ؟
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه، خطرات، ترکیدگی لوله آب، دفرمه شدن، زلزله و آتشفشان، سیل، طوفان، ظروف تحت فشار ضنعتی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی طبق شرایط زیر اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های بیمه ای واجد شرایط دعوت به عمل می اید قیمت پیشنهادی خود را به صورت خوانا همراه با مهر و امضای افراد مجاز به صورت پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ ۹۸٫۳٫۴ به آدرس :کاشان میدان ۱۵ خرداد، ابتدای خیابان اباذر، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دبیرخانه حراست مرکزی تحویل و رسید مربوطخ را دریافت نمایند

شرحارزش به ریال
 اثاثیه ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 وسائط نقلیه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 ماشین آلات و تجهیزات پزشکی ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 ساختمان ۴۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
  موجودی دارو ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
تجهیزات مصرفی ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تجهیزات موجودی انبار مصرفی و تابستانی ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جمع کل: ۸۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

2004_013de897-a130-4463-b618-e1618e5479d5_576x576

مناقصات