فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)؟

کد پارس نماد:۱۶۶۷۴۰۲
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۵
عنوان آگهی:فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س)
شرح آگهی:

فراخوان واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان راه زینب (س) بندر امام خمینی (ره) ؟
نوبت دوم
تاریخ شروع ۹۸٫۲٫۳۱
تاریخ پایان ۹۸٫۳٫۰۶
دسته بندی: اجاره اماکن
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس و تلفن :خوزستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۰۵

تصویر آگهی :