در این مقاله به صورت مفصل به موضوع سوراخ کردن گوش می پردازیم و سعی می کنیم نکاتی را ذکر کنیم که شما دچار مشکلاتی اعم از سوراخ کردن نادرست یا عفونت و غیره نشوید.

در این مقاله در موزد موضوعات زیر به طور کامل توضیح داده شده است :

  1. سن مناسب کودکان برای سوراخ کردن
  2. انواع پرسینگ و روش های سوراخ کردن

 

سوراخ کردن گوش

سوراخ کردن گوش پیرسینگ-یا-سوراخ-کردن-گوش-مجله-زیبایی-رز-roz-mag.com-2