سرما خوردگی گاهی با مصرف دارو هم بطور کامل از بین نمی رود اما در طب گیاهی روش هایی وجود دارد که در درمان سرماخوردگی تاثیر بسزایی دارند.


 

اگر مدام سرماخوردگی دارید درمان شما اینجاست

درمان-طبیعی-سرماخوردگی