اسامی پذیرفته شدگان برای داوری در بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور اعلام شد!
لیست اسامی پذیرفته شدگان را می‌توانید در فایل زیر مشاهده کنید.

r_38_190416001147

 

دریافت فایل