استعلام هزینه حمل به عهده فروشنده میباشد قیمت خالص بدون ارزش افزوده درج گردد پرداخت یک ساله ؟

کد پارس نماد:۱۶۳۹۴۲۲
استان:خراسان شمالی
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۲۵۷۰۰۰۶۷۴
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۳
عنوان آگهی:استعلام هزینه حمل به عهده فروشنده میباشد قیمت خالص بدون ارزش افزوده درج گردد پرداخت یک ساله
شرح آگهی:1639422_1198000257000674_7371c93c-42e7-4ba2-b182-4785542bb6f3_576x576

شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۲۵۷۰۰۰۶۷۴
نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی

شرح کلی نیاز: هزینه حمل به عهده فروشنده میباشد قیمت خالص بدون ارزش افزوده درج گردد پرداخت یک ساله
توضیحات خریدارهزینه حمل به عهده فروشنده میباشد قیمت خالص بدون ارزش افزوده درج گردد پرداخت یک ساله به پیوست مراجعه گردد اولویت بومی استان میباشد ۳۵۰هزار برگ چاپ دو رو
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :خراسان شمالی, بجنورد

منبع آگهی :سایت

آگهی مناقصه