استعلام تولید انیمیشن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت؟

کد پارس نماد:۱۶۴۷۰۱۹
استان:خراسان رضوی
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۱۲
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۶
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۶
عنوان آگهی:استعلام تولید انیمیشن, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شرح آگهی:

شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۱۲
نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی مشهد – پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

شرح کلی نیاز: تولید انیمیشن
توضیحات خریدارطبق شرایط فایل پیوست
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :خراسان رضوی, مشهد1647019_1198000060000012_b53d3d36-f481-4b39-8742-b61fcb89b783_576x576

منبع آگهی :سایت