مزایده فروش اموال اسقاط ؟

کد پارس نماد:۱۶۴۵۴۱۱
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۲۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۲۵
عنوان آگهی:مزایده فروش اموال اسقاط
شرح آگهی:
مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان رازی اهواز در سال ۹۸
تاریخ شروع ۹۸٫۲٫۱۶
تاریخ پایان ۹۸٫۲٫۲۸
دسته بندی: فروش لوازم
http://nt.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آدرس و تلفن :خوزستان, —
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۲٫۲۵
1466_9883eeb6-2cfb-4479-936d-b038314c516d_576x576