استعلام دمپایی زنانه؟

کد پارس نماد:۱۷۰۲۸۸۹
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۹۰۸۴۲۰۰۰۰۷۹
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۵
عنوان آگهی:استعلام دمپایی زنانه
شرح آگهی:

استعلام دمپایی زنانه
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۹۰۸۴۲۰۰۰۰۷۹
نام دستگاه خریدار:داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی فارس
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
شرح کلی نیاز: دمپایی زنانه
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
توضیحات خریدارهزینه حمل به عهده فروشنده می باشد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, شیراز1702889_1298090842000079_528f31bf-6d5c-4743-9029-1579a8f774a5_576x576
منبع آگهی :سایت