استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر به صورت اجاره بها؟

کد پارس نماد:۱۷۰۲۷۱۶
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۵
عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر به صورت اجاره بها
شرح آگهی:

استعلام ,استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر به صورت اجاره بها
واحد برگزار کننده استعلام بیمارستان شفا کلیشاد
موضوع استعلام تجدید استعلام واگذاری محل خدمات تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام از روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۱ لغایت روز شنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۵
محل توزیع اسناد استعلام
اصفهان ـ خیابان هزار جریب ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ ستاد مرکزی ـ ساختمان شماره ۳ ـ طبقه اول ـ واحد کمیسیون مناقصات ـ اتاق ۲۰۲
کلیشاد ـ بلوار بهارستان ـ بیمارستان شفا کلیشاد ـ امور اداری
آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری به دبیرخانه بیمارستان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۶
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۶ راس ساعت ۱۴٫۳۰ در دفتر مدیریت بیمارستان2019_e3fd491a-56cf-4d2d-824c-d8273e9c33b2_576x576

آدرس و تلفن :اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۲۵