ورودی وثبت غرفه

قیمت: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت زمان: یک ماه

سفارش

تبلیغ در کانال تلگرامی سایت

قیمت: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت زمان: یک ماه

سفارش

تبلیغ در اینستاگرام سایت

قیمت: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت زمان: یک ماه

سفارش

ارسال پیامک برای هر ۱۰۰۰ شماره فعال مرتبط با موضوع غرفه

قیمت: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط: برای معرفی هر کالا

سفارش

ایمیل مارکتینگ برای هر ۱۰۰۰ ایمیل فعال مرتبط با موضوع غرفه

قیمت: ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط: برای معرفی هر کالا

سفارش

طراحی غرفه ، بنر ، بروشور و کاتالوگ ، کارت ویزیت با نظر وسلیقه شما

قیمت: بصورت توافقی و سفارشی

شرایط: –

سفارش

درج آگهی مناقصات و مزایدات و فرصت های شغلی

قیمت: رایگان

شرایط: –

سفارش

درج آگهی برگزاری سمینارها و کنگره ها و برنامه های باز آموزی و دوره های آموزشی

قیمت: رایگان

شرایط: –

سفارش

تعداد بازدید: 169