بوتاکس یک فرآورده ای است که از سم بوتولینوم گرفته شده است . سالها پیش از این سم برای انحراف چشم استفاده می کردند و دیدند می تواند در چروک های پوست موثر باشد و از آنجا به بعد از این سم برای درمان چروک پوست هم استفاده می کردند . تزریق بوتاکس برای از بین بردن چین و چروک های داینامیک یعنی چین و چروک های که وابسته به  حرکت عضله هست کاربرد دارد . بوتاکس در چشم پزشکی، بیماری زنان و بیماری های مغز و اعصاب و در خیلی از رشته های دیگر کاربرد دارد . در این مقاله قصد داریم به مطالبی نظیر ذیل بپردازیم

تزریق بوتاکس

Botox-300x300