تجدید مناقصه تخلیه و نصب و راه اندازی دستگاه آسانسور؟

کد پارس نماد:۱۷۹۹۵۷۱
استان:خوزستان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۵
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۵
عنوان آگهی:تجدید مناقصه تخلیه و نصب و راه اندازی دستگاه آسانسور
شرح آگهی:

تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تخلیه و نصب و راه اندازی دستگاه آسانسور
تجدید مناقصه دومرحله ای خرید ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و نصب و راه اندازی ؟
یک دستگاه آسانسور تخت بر کلینیک تخصصی بیمارستان امام اهواز
تاریخ پایان ۹۸٫۵٫۵
http://nt.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس و تلفن :خوزستان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۵٫۵
تصویر آگهی :مناقصات
2016_5671aa30-b3e2-44ee-8da6-a9cfd8ed9362_576x576