تجدید استعلام واگذاری محل درمان سرپایی؟

کد پارس نماد:۱۶۷۰۴۲۵
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۷
عنوان آگهی:تجدید استعلام واگذاری محل درمان سرپایی
شرح آگهی:

واحد برگزار کننده استعلام: بیمارستان امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا
موضوع استعلام: تجدید استعلام واگذاری محل درمان سرپایی (اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان و اعزام بیمار) به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام : فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام از روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۵ لغایت روز سه شنبه مورخ ۹۸٫۳٫۷
محل توزیع اسناد استعلام:
– اصفهان خیابان هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – ستاد مرکزی – ساختمان شماره ۳ – طبقه اول – واحد کمیسیون مناقصات – اتاق ۲۰۲
– شهرضا – خیابان پاسداران – بیمارستان امیرالمومنین (ع) امور اداری
– آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری تا ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۹
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده روز پنجشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۹ راس ساعت ۱۲ صبح در دفتر مدیریت بیمارستان

آدرس و تلفن :اصفهان, اصفهان
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۷
تصویر آگهی :
تجدید استعلام, تجدید استعلام واگذاری محل درمان سرپایی