زنانی که قصد “زایمان در آب” دارند حتما بخوانند و بدانند

 زایمان-در-آب

“زایمان در آب” باعث کاهش اضطراب مادر شده و درد را کاهش می دهد همچنین کمک می کند تا سر نوزاد راحت تر بیرون بیاید.