استعلام چراغ اشعه یو وی استریل بیمارستانی فر م استعلام بها مهر و امضا و مجددا بارگذاری شود؟

کد پارس نماد:۱۶۵۲۷۷۳
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۰۹۷۰۰۰۲۸۰
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۳۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۳۰
عنوان آگهی:استعلام چراغ اشعه یو وی استریل بیمارستانی فر م استعلام بها مهر و امضا و مجددا بارگذاری شود
شرح آگهی:1652773_1298030097000280_01decf68-df04-49c4-97be-3c2b17976498_576x576

شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۰۹۷۰۰۰۲۸۰
نام دستگاه خریدار:شبکه بهداشت شهرستان پاوه
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
شرح کلی نیاز: چراغ اشعه یو وی استریل بیمارستانی فر م استعلام بها مهر و امضا و مجددا بارگذاری شود
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: مطایق فرم پیوست
توضیحات خریدارفر م استعلام بها مهر و امضا و مجددا بارگذاری شود
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, پاوه
منبع آگهی :سایت