کد پارس نماد:۱۷۱۹۲۳۷
استان:فارس
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۶۰۰۴۰۰۰۰۲۶۱
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۱
عنوان آگهی:استعلام dnaextraction (DNP TM) KIT
شرح آگهی:

استعلام dnaextraction (DNP TM) KIT
شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۶۰۰۴۰۰۰۰۲۶۱
نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

شرح کلی نیاز: dnaextraction (DNP TM) KIT
توضیحات خریدارdnaextraction (DNP TM) KIT
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :فارس, شیراز1719237_1198060040000261_541ea7d9-cf2e-475f-965e-a5b719191d95_576x576منبع آگهی :سایت