استعلام  کیت آلایزای آفلاتوکسین ام یک ۹۶ چاهکی ؟

کد پارس نماد:۱۷۳۹۹۲۷
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۰۳۰۲۳۰۰۰۲۱۷
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۱۰
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۱۰
عنوان آگهی:استعلام  کیت آلایزای آفلاتوکسین ام یک ۹۶ چاهکی
شرح آگهی:

استعلام  کیت آلایزای آفلاتوکسین ام یک ۹۶ چاهکی 
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۳۰۲۳۰۰۰۲۱۷
نام دستگاه خریدار:سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
شرح کلی نیاز:  کیت آلایزای آفلاتوکسین ام یک ۹۶ چاهکی
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
توضیحات خریداربارگزاری دو عدد پیش فاکتور یکی با قیمت و دیگری بدون قیمت که هر دو پیش فاکتور دارای تاریخ تحویل و کد ثبت دریافتی از آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی باشد الزامیست.
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1739927_1298003023000217_126230f0-8096-4ada-950a-a6ba51942a05_576x576