استعلام کاغذ ۱۲ کاناله ۲۱۰*۱۴۰*۲۵۰ شیلر؟

کد پارس نماد:۱۷۳۳۴۰۷
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۰۴۶۰۱۰۰۰۲۲۷
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۶
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۶
عنوان آگهی:استعلام کاغذ ۱۲ کاناله ۲۱۰*۱۴۰*۲۵۰ شیلر
شرح آگهی:

استعلام کاغذ ۱۲ کاناله ۲۱۰*۱۴۰*۲۵۰ شیلر
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۴۶۰۱۰۰۰۲۲۷
نام دستگاه خریدار:بیمارستان غرضی استان اصفهان
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
شرح کلی نیاز: کاغذ ۱۲ کاناله ۲۱۰*۱۴۰*۲۵۰ شیلر
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: کاغذ ۱۲ کاناله ۲۱۰*۱۴۰*۲۵۰ شیلر
توضیحات خریدارمورد تایید بیمارستان , نحویل در محل بیمارستان باشد. فروشنده عضو آیمد باشد. پرداخت ۲ ماهه می باشد.
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, اصفهان
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1733407_1298004601000227_d9c0f736-fcdd-407d-8a60-b40fae1124ec_576x576