استعلام کابل منبع نور سرد سوپر فلکس با مبدل اشتورز ؟

کد پارس نماد:۱۶۵۷۵۳۵
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۶۴۱۰۰۰۰۳۱
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۲/۳۱
عنوان آگهی:استعلام کابل منبع نور سرد سوپر فلکس با مبدل اشتورز
شرح آگهی:

شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۶۴۱۰۰۰۰۳۱
نام دستگاه خریدار:بیمارستان جامع بانوان آرش
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
شرح کلی نیاز: کابل منبع نور سرد سوپر فلکس با مبدل اشتورز
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
توضیحات خریدارتسویه به صورت حسابهای پرداختنی
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران

مناقصه

1657535_1298030641000031_703f8580-14b2-4d3d-8101-673abc94831e_576x576