استعلام چست باتل؟

کد پارس نماد:۱۶۹۹۶۴۷
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۰۴۶۰۱۰۰۰۱۴۸
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۳
عنوان آگهی:استعلام چست باتل
شرح آگهی:

استعلام چست باتل
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۴۶۰۱۰۰۰۱۴۸
نام دستگاه خریدار:بیمارستان غرضی استان اصفهان
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
شرح کلی نیاز: چست باتل
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: چست باتل
توضیحات خریدارمورد تایید بیمارستان و تحویل در محل بیمارستان
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, اصفهان
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :1699647_1298004601000148_7e3eafbf-cd71-4dc0-9119-43bf70678fcd_576x576