استعلام پنس اردکی بلند لاپاراسکوپی (شیت+هندل+اینزرت)؟

کد پارس نماد:۱۶۶۰۱۴۸
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۳۰۶۴۱۰۰۰۰۳۶
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۱
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۱
عنوان آگهی:استعلام پنس اردکی بلند لاپاراسکوپی (شیت+هندل+اینزرت)
شرح آگهی:

شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۳۰۶۴۱۰۰۰۰۳۶
نام دستگاه خریدار:بیمارستان جامع بانوان آرش
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
شرح کلی نیاز: پنس اردکی بلند لاپاراسکوپی (شیت+هندل+اینزرت)
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
توضیحات خریدارتسویه بصورت حسابهای پرداختنی
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران

مناقصات1660148_1298030641000036_3f3d7305-4c5c-41b2-99a8-3cc2e5e885d7_576x576

منبع آگهی :سایت