استعلام پمپ خطی ۱ دستگاه ایرونت ۱/۲ ۸ عدد؟

کد پارس نماد:۱۷۷۴۹۲۳

استان:تهران
شماره آگهی:۱۱۹۸۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۶۴
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۲۴
عنوان آگهی:استعلام پمپ خطی ۱ دستگاه ایرونت ۱/۲ ۸ عدد
شرح آگهی:

استعلام پمپ خطی ۱ دستگاه ایرونت ۱/۲ ۸ عدد
شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۶۴
نام دستگاه خریدار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

شرح کلی نیاز: پمپ خطی ۱ دستگاه ایرونت ۱/۲ ۸ عدد
توضیحات خریدارپمپ خطی ۱ دستگاه ایرونت ۱/۲ ۸ عدد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :تهران, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :
1774923_1198090345000064_c2a0d5fc-5f4c-453a-823c-8ee32a81a07e_576x576