استعلام پروب دستگاه سونوگرافی؟

مناقصه گزار:

بیمارستان یاس

کد پارس نماد:۱۷۲۵۱۸۴
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۹۰۷۲۸۰۰۰۰۲۵
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۴/۰۳
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۴/۰۳
عنوان آگهی:استعلام پروب دستگاه سونوگرافی
شرح آگهی:

استعلام پروب دستگاه سونوگرافی
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۹۰۷۲۸۰۰۰۰۲۵
نام دستگاه خریدار:بیمارستان یاس
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
شرح کلی نیاز: پروب دستگاه سونوگرافی
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: پیوست دارد
توضیحات خریدارپیوست دارد
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, تهران
منبع آگهی :سایت
تصویر آگهی :
1725184_1298090728000025_e58fa96b-4f63-4108-9433-04feaf2e9e7d_576x576