استعلام پارافیلم ۹۶ متری(۴ رول) دستمال بدون پرز(۸۰ عدد میکروفایبر)کاغذ PH (بسته۶) کاغذ رولی(۶ رول(کاغذ پرینتر سارتوچک)) ؟

کد پارس نماد:۱۸۰۶۹۱۰
استان:
شماره آگهی:۱۲۹۸۰۰۴۱۱۷۰۰۰۱۷۴
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۵/۰۸
عنوان آگهی:استعلام پارافیلم ۹۶ متری(۴ رول) دستمال بدون پرز(۸۰ عدد میکروفایبر)کاغذ PH (بسته۶) کاغذ رولی(۶ رول(کاغذ پرینتر سارتوچک))
شرح آگهی:

استعلام پارافیلم ۹۶ متری(۴ رول) دستمال بدون پرز(۸۰ عدد میکروفایبر)کاغذ PH (بسته۶) کاغذ رولی(۶ رول(کاغذ پرینتر سارتوچک)) 
شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۴۱۱۷۰۰۰۱۷۴
نام دستگاه خریدار:مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران استان البرز
تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شرح کلی نیاز: پارافیلم ۹۶ متری(۴ رول) دستمال بدون پرز(۸۰ عدد میکروفایبر)کاغذ PH (بسته۶) کاغذ رولی(۶ رول(کاغذ پرینتر سارتوچک))
گروه کالا: دارو، پزشکی و سلامت
مشخصات کالای مورد نیاز: چسب تست اتوکلاو(۱۲ عدد) کاغذ و پاکت وی پک(۴۲۰در ۲۰۰(۶ رول)) کاغذ و پاکت وی پک((۱۰۰ در ۲۰۰)۶ رول)
توضیحات خریدارهماهنگی با اقای طارمی ضمیمه پیش فاکتور و ارسال نمونه الزامیست
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن :, کرج
1806910_1298004117000174_c4c62113-69f5-4f47-9189-e6b85ab7efac_576x576