استعلام واگذاری محل کافی شاپ به صورت اجاره ؟

کد پارس نماد:۱۶۷۰۴۵۸
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۰۷
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۰۷
عنوان آگهی:استعلام واگذاری محل کافی شاپ به صورت اجاره
شرح آگهی:

واحد برگزار کننده استعلام بیمارستان شهدای لنجان
موضوع استعلام استعلام واگذاری محل کافی شاپ به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام از روز شنبه مورخ ۹۸٫۳٫۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۸
محل توزیع اسناد استعلام
۱٫ اصفهان ـ خیابان هزار جریب ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ ستاد مرکزی ـ ساختمان شماره ۳ طبقه اول ـ واحد کمیسیون مناقصات اتاق ۲۰۲
۲٫ زرین شهر ـ خیابان شهید باهنر ـ بیمارستان شهدای لنجان ـ ساختمان امور اداری ـ واحد قراردادها
آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۱۲
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۱۳ راس ساعت ۱۱ صبح در دفتر مدیریت بیمارستان

آدرس و تلفن :اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۷
2177_d74841b0-3e07-488e-8b1d-52d0da8439c0_576x576