استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی؟

کد پارس نماد:۱۷۱۰۸۸۳
استان:اصفهان
شماره آگهی:
تاریخ شروع :۱۳۹۸/۰۳/۲۸
تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۰۳/۲۸
عنوان آگهی: استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی
شرح آگهی:

استعلام، استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی
واحد برگزار کننده استعلام: مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر ع
موضوع استعلام: استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام: از روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۳٫۲۷ لغایت روز ۵شنبه مورخ ۹۸٫۳٫۳۰
محل توزیع اسناد استعلام:
۱- اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ستاد مرکزی ساختمان شماره ۳ طبقه اول واحد کمیسیون مناقصات اتاق ۲۰۲
۲- اصفهان خیابان استانداری -تقاطع هشت بهشت -مراکز آموزشی و درمانی نور و حضرت علی اصغر ع
آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸٫۴٫۲
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز دوشنبه مورخ ۹۸٫۴٫۳ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت مجتمع

آدرس و تلفن :اصفهان, اصفهان, –
منبع آگهی :سایت ۹۸٫۳٫۲۸

تصویر آگهی :2014_20042cbf-ab14-48f2-98eb-812bca5f7905_576x576

مزایدات